top of page

Intresseformulär för jobb

Jag har
Jag önskar sysselsättningsgad

Tack för din intresseanmälan!

På Visans hunddagis vill vi i första hand skapa arbetsmöjligheter för de personer som har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med anpassningar efter person. Alla arbetar 100% av sin egen förmåga och får stöd och hjälp med att utforma en arbetsplats där man vill och orkar stanna kvar. Det gör vi bland annat med handledarstöd och regelbundna avstämningar.

Vill du veta mer om vad det kan vara för typ av anpassningar vi kan göra för dig på Visans hunddagis, så går det bra att kontakta oss via mail, telefon eller formuläret här bredvid. 

bottom of page