top of page

Arbetsträna på Visans

(tidigare Torpa hunddagis)

bästa vänner
Söt Happy Dog

Behöver du komma igång i din egen takt?

Visans hunddagis är en verksamhet med dubbla syften. Det innebär att vi, utöver att driva ett schysst hunddagis, också vill göra en samhällsinsats och finnas för människor i behov av arbete eller en meningsfull sysselsättning.

Hur gå det till när man arbetstränar?

Tillsammans med din handläggare och din kontaktperson på hunddagiset görs en plan för hur mycket och hur ofta du ska arbetsträna, samt en takt som känns lämplig för dig att trappa upp tid och arbetsuppgifter. Vi har regelbundna samtal och avstämningar, känns det som att något går för fort så justerar vi efter dina behov.

Är du intresserad av att arbetsträna här så kan du antingen skicka in en intresseanmälan eller be din handläggare från t.ex. Arbetsförmedlingen eller Göteborgs stad att kontakta oss. 

Vi tar i mån av plats emot arbetsträning, praktik, volontärer och  personer från daglig verksamhet.

Vi önskar att du fyllt 18 år och att du är redo för minst 10h/veckan (25%) vid start.

Vi ingår i ramavtalet gällande Arbetsträning via Göteborgs stad.

bottom of page